Copyright 2019 - Custom text here

Przez blisko przez trzy tygodnie, od 1 do 20 czerwca uczestniczyliśmy w kursie asystenta sędziego. Pozostałymi uczestnikami była młodzież z innych szkół średnich, w tym m.in. ze Szkoły Hodowli Koni z Nawojowej. Kurs odbył się w Folwark Toporzysko.

Oto czego się nauczyliśmy:

Wiedza i umiejętności z zakresu tematyki:

- znajomość podstawowych przepisów jeździeckich 

- znajomość zasad organizacji zawodów jeździeckich

- umiejętność właściwej oceny sytuacji na parkurze, czworoboku I podczas próby terenowej

- umiejętność oceny właściwego stroju zawodników oraz rzędu w zależności od dyscypliny

 

Możliwości zawodowe dostępne po ukończeniu kursu:

- możliwość pracy podczas zawodów jeździeckich jako sędzi przeszkodowy, sekretarz komisji sędziowskiej

- możliwość zatrudnienia przy organizacji zawodów jeździeckich

- uzyskanie uprawnień sędziowskich Polskiego Związku Jeździeckiego (po uzyskaniu średniego wykształcenia)

 

Galerię zdjęć możecie obejrzeć tutaj.