Copyright 2019 - Custom text here

Zaczynamy nabór na kierunek Technik Jeździectwa. Jeśli tylko myślisz o tym, aby pracować z końmi sportowymi, wyścigowymi, rekreacyjnymi czy terapeutycznymi - jesteśmy najlepszym w Polsce miejscem, by pomóc zrealizować Ci Twoje marzenia. Dowiedz się, jak wziąć udział w rekrutacji.

Jesteśmy jedyną szkołą kształcącą w tym zawodzie w Polsce. Tylko u nas możecie zostać pierwszymi w kraju absolwentami technikum jeździectwa z uprawnieniami instruktorskimi Polskiego Związku Jeździeckiego.

Co czeka Cię w naszej szkole?

 • od 6 do 8 godzin jazdy konnej tygodniowo
 • internat
 • hotel dla koni 
 • doświadczona kadra trenerska i instruktorska
 • 4 lata nauki zakończone maturą
 • kwalifikacje zawodowe Jeździec i Instruktor szkolenia podstawowego

 

Zapewniamy najwyższą jakość kształcenia. Kierunek objęty nadzorem dydaktycznym i merytorycznym przez:

 • Polski  Związek Jeździecki
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt.

By rozpocząć rekrutację, kliknijcie tutaj.

 

Oto dokumenty, które musicie złożyć przy rekrutacji:

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub poświadczoną kopię tego świadectwa,
 • oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub poświadczoną kopię tego zaświadczenia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, (nieodpłatnie – na koszt szkoły)
 • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 • zaświadczenie (zaświadczenia) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, olimpiad przedmiotowych.
 • karta informacyjna
 • 2 zdjęcia do legitymacji
 • karta zdrowia